bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2010
Zarządzenie Nr 234 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 29
stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 234
BURMISTRZA STĘSZEWA
z dnia 29 stycznia 2010r.

w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Stęszew

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XV/167/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych

BURMISTRZ STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1

Wydzierżawia się na okres 3 lat, dotychczasowym dzierżawcom:

• Panu Marianowi Adamkowi, część dz. nr 246/1 o pow. 0,4045 ha położonej w Witoblu;
• Panu Marianowi Adamkowi, dz. nr 1665 o pow. 0,5355 ha położonej w Stęszewie;
• Panu Jarosławowi Krupie, część dz. nr 302 o pow. 0,8112 ha  położonej w Trzebawiu;
• Panu Ireneuszowi Czajka, część dz. nr 302 o pow. 0,8112 ha  położonej w Trzebawiu;
• Państwu Ewie i Maciejowi Walęczewskim, dz. nr 80 o pow. 0,0600 ha i dz. nr 82 o pow. 0,3800 ha położone w Tomicach.


§ 2

Czynsz dzierżawny ustala się odpowiednio w wysokościach:
• 0,59q pszenicy rocznie;
• 1,19q pszenicy rocznie;
• 1,87q pszenicy rocznie;
• 1,87q pszenicy rocznie;
• nieodpłatnie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-01 11:41:42 | Data modyfikacji: 2010-02-01 11:43:25.

Zobacz:
 2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2010-02-01 11:41:42
Data modyfikacji: 2010-02-01 11:43:25
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl