bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia o naborze / wyborze
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DO
SPRAW ORGANIZACYJNO- ADMINISTRACYJNYCH W URZĘDZIE
MIEJSKIM GMINY STĘSZEW

Komisja w składzie:
- Joanna Zaborska - przewodniczący,
- Maria Makowska- członek,
- Bożena Hudzia- członek
przeprowadziła nabór na stanowisko ds. organizacyjno- administracyjnych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew.

Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 15 kandydatów.

Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze. Wymagania formalne spełniło 2 kandydatów.

Przeprowadzono więc z nimi rozmowę kwalifikacyjną, po której komisja zdecydowała, że na stanowisko ds. organizacyjno- administracyjnych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew wybrana została Patrycja Bręk z Mirosławek. Najlepiej odpowiedziała ona na zadane jej w trakcie rozmowy pytania, dzięki czemu uzyskała najwyższą ocenę komisji rekrutacyjnej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-14 10:27:38 | Data modyfikacji: 2017-11-14 10:29:14.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2017-11-14 10:27:38
Data modyfikacji: 2017-11-14 10:29:14
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl