bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia o naborze / wyborze
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY
STĘSZEW, UL. POZNAŃSKA 11, STĘSZEW

Komisja w składzie:

- Dorota Stachowiak- przewodniczący,
- Maria Makowska- członek,
- Joanna Zaborska- członek,

przeprowadziła nabór na stanowisko zastępcy kierownika USC Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew.

Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew odpowiedziało 5 kandydatek.
Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze.

Wymagania formalne spełniły 2 osoby, z którymi 13 września 2017r. przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Komisja zdecydowała, że na stanowisko zastępcy kierownika USC Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew wybrana została Agata Barczyńska z Lubonia. Uzyskała ona najwyższą ocenę komisji rekrutacyjnej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-20 14:40:42 | Data modyfikacji: 2017-09-20 14:42:04.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2017-09-20 14:40:42
Data modyfikacji: 2017-09-20 14:42:04
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl