bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
urzędnicze – księgowa Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stęszewie

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze – księgowa Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stęszewie, ul. Poznańska 11, Stęszew.

Komisja w składzie :
- Irena Wojtkowiak – przewodnicząca
- Agata Wolniewicz – członek
- Lucyna Augustyniak – Balicka – członek

Przeprowadziła nabór na stanowisko – księgowa

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze umieszczone w intrenecie oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 4 kandydatów. Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze, w wyniku której wymagania spełnili wszyscy kandydaci.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, dnia 29 kwietnia 2016 roku, komisja uznała, że Pani Sylwia Jawdyk spełniła stawiane Jej wymagania w stopniu pozwalającym na wybór Jej osoby oraz uzyskała największą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-05-04 08:27:33 | Data modyfikacji: 2016-05-10 19:36:54.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2016-05-04 08:27:33
Data modyfikacji: 2016-05-10 19:36:54
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl