bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia o naborze / wyborze
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
ds.organizacyjno-administracyjnych-obsługa
sekretariatu.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
DS. ORGANIZACYJNO- ADMINISTRACYJNYCH- OBSŁUGA SEKRETARIATU,
URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW,
UL. POZNAŃSKA 11, STĘSZEW

Komisja w składzie:
- Dorota Stachowiak- przewodniczący,
- Maria Makowska- członek,
- Joanna Zaborska- członek

przeprowadziła nabór na stanowisko ds. organizacyjno- administracyjnych- obsługa sekretariatu.
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 21 kandydatów.
Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze, w wyniku której wymagania formalne spełniło 16 kandydatów.
23 marca 2016r. przeprowadzono test sprawdzający, w wyniku którego do kolejnego etapu- rozmowa, zakwalifikowały się 3 osoby.
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, dnia 6 kwietnia 2016r., na stanowisko ds. organizacyjno- administracyjnych- obsługa sekretariatu wybrana została Beata Tadeusz, która najlepiej sprostała stawianym wymaganiom oraz uzyskała największą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-04-13 11:19:52.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku .  Protokoły przejęcia na mienie komunalne .  Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej . 
Data wprowadzenia: 2016-04-13 11:19:52
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl