bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds
Gospodarki Gruntami - zastępstwo

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
DS. GOSPODARKI GRUNTAMI-ZASTĘPSTWO

Komisja w składzie:
- Dorota Stachowiak- przewodniczący,
- Maria Makowska- członek,
- Joanna Zaborska- członek
przeprowadziła nabór na stanowisko ds. gospodarki gruntami-zastępstwo.

Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 11 kandydatów:
1. Kamila Grupa- Kościan,
2. Kinga Kubicka- Stęszew,
3. Anna Tomczak- Krosno,
4. Beata Łopatka- Stęszew,
5. Katarzyna Mirowska- Mosina,
6. Dorota Nowakowska- Komorniki,
7. Anna Krzyżańska- Witobel,
8. Anna Palicka- Dębienko,
9. Maciej Szóstak,
10. Aleksandra Przydrożna- Nowy Tomyśl,
11. Maciej Langa- Stęszew.

Komisja dokonała weryfikacji ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze, w wyniku której wymagania formalne spełniło 8 kandydatów.

W efekcie rozmowy kwalifikacyjnej, na stanowisko ds. gospodarki gruntami-zastępstwo wybrano Kamilę Grupę, która najlepiej spełniła stawiane jej wymagania oraz wykazała się największą wiedzą z wymaganych zagadnień.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-08-11 11:54:24 | Data modyfikacji: 2015-08-11 11:56:57.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2015-08-11 11:54:24
Data modyfikacji: 2015-08-11 11:56:57
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl