bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.


Komisja rekrutacyjna w składzie:
1.Ksoń Roman - Przewodniczący komisji 2.Białas Irena - Członek 3.Nowak Anna – Członek
przeprowadziła nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.

Na ogłoszenie o naborze umieszczone Biuletynie Informacji Publicznej UM w Stęszewie zgłosiło się 3 kandydatów:
1. Pan Tomasz Szczepaniak- Zamysłowo,
2. Pani Patrycja Pucińska – Chodzież,
3. Pani Barbara Machowska – Luboń.

Weryfikacji kandydatów dokonano w oparciu o:
1) analizę dokumentów aplikacyjnych,
2) przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną.

Ostatecznie - w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty ds. technicznych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie - został wybrany
Pan Tomasz Szczepaniak (Zamysłowo).

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-09 09:19:52 | Data modyfikacji: 2015-07-09 09:22:03.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2015-07-09 09:19:52
Data modyfikacji: 2015-07-09 09:22:03
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl