bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia inne
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wydaniu
decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe
postępowanie admiistracyjne w sprawie rozbudowy
firmy A&Z Transport-Logistyka sp. zo.o.
realizowanego na działce o nr ewid. 301/2 obręb
Stęszew.
 20160603142110586.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:48:48.

Zobacz:
   Ogłoszenia o naborze / wyborze
   Ogłoszenia wyborcze
   Ogłoszenia o sesjach
   Ogłoszenia pozostałe
   Ogłoszenia inne
   Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
   Ogłoszenia o inwestycjach drogowych
   Szkolenia finansowane z funduszy unijnych
   Uchwały Składu Orzekającego RIO
   Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu
   Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań
   Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu
   Otwarty nabór partnerów
   Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
   Protokoły przejęcia na mienie komunalne
   Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:48:48
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl