bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zamówienia publiczne - do 2020 roku strona główna 
Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów
niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do
placówek szkolno-wychowawczych wraz z
zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku
szkolnym 2020/2021

Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 22.06.2020 pod numerem 552953-N-2020

Termin składania ofert: 01.07.2020 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 01.07.2020 o godz. 9:30

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

Załączniki spakowane archiwizerem ZIP (.zip)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-06-22 12:43:03 | Data modyfikacji: 2020-06-22 12:45:07.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2020-06-22 12:43:03
Data modyfikacji: 2020-06-22 12:45:07
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl