bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Dokumentacje projektowe na budowę dróg i ulic na
terenie Gminy Stęszew z podziałem na części 2

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 07.11.2017 pod numerem 612013-N-2017

Termin składania ofert: 21.11.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 21.11.2017 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Projekt umowy praw autorskich (.doc)
Załączniki (.docx)

Pozostała dokumentacja spakowana archiwizerem ZIP (.zip) - około 2,9 MB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:44:57 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:50:01.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:44:57
Data modyfikacji: 2017-11-17 08:50:01
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl