bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Zaproszenie do złożenia oferty – Zimowe
utrzymanie dróg na terenie Gminy Stęszew w
2017/2018 roku – postępowanie nr 2

IN 271.4.17.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euro
Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na
adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl

w terminie do dnia 11.10.2017 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 11.10.2017 godz. 10.45

Do pobrania:

Pełna treść zaproszenia (.pdf)
Zestawienie ulic do odśnieżania (.pdf)
Projekt umowy część 1 (docx)
Projekt umowy część 2 (docx)
Załączniki (.doc)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-29 21:02:51 | Data modyfikacji: 2017-09-29 21:18:19.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-09-29 21:02:51
Data modyfikacji: 2017-09-29 21:18:19
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl