bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Budowa drogi dojazdowej w Strykówku z materiału
Wykonawcy

Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej w Strykówku z materiału Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi dojazdowej w Strykówku z materiału Wykonawcy

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 25.01.2017 pod numerem 14018-2017

Termin składania ofert: 09.02.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 09.02.2017 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.docx)
Kosztorys ofertowy (.pdf)

Pozostała dokumentacja spakowana archiwizerem ZIP (około 15 MB)

 

 

 

SIWZ - brakujące strony

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-01-26 10:05:32 | Data modyfikacji: 2017-02-07 10:05:46.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-01-26 10:05:32
Data modyfikacji: 2017-02-07 10:05:46
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl