bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zagospodarowanie Przestrzenne strona główna 

Rewitalizacja
Wyniki konsultacji społecznych projektu
"Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i
Gminy Stęszew na lata 2017-2023

Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 13 października 2017r. – 20 października 2017r. W tym czasie możliwe było składanie uwag dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023. Formami konsultacji było:
Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Stęszew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023.

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-10-31 08:17:30.

Zobacz:
 Prognozy oddziaływania na środowisko .  wnioski .  Rewitalizacja .  Gminna Ewidencja Zabytków . 
Data wprowadzenia: 2017-10-31 08:17:30
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl