bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zagospodarowanie Przestrzenne strona główna 

Rewitalizacja
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych
dotyczących projektu diagnozy i uchwały w
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew
 Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu diagnozy i uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-15 10:27:23.

Zobacz:
   Prognozy oddziaływania na środowisko
   wnioski
   Rewitalizacja
   Gminna Ewidencja Zabytków
Data wprowadzenia: 2017-05-15 10:27:23
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl