bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 
Przetargi unieważnione
Unieważnienie - Remont pomieszczeń w budynku UMG
Stęszew z materiału Wykonawcy

Pełny tekst unieważnienia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-09 12:08:57 | Data modyfikacji: 2017-03-09 12:21:24.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-03-09 12:08:57
Data modyfikacji: 2017-03-09 12:21:24
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl