bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu
gminy Stęszew do placówek szkolnowychowawczych
wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku
szkolnym 2017/2018

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)


 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-01 13:16:08 | Data modyfikacji: 2017-08-01 13:20:14.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-08-01 13:16:08
Data modyfikacji: 2017-08-01 13:20:14
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl