bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
Stęszewie – ul. Topolowa, Wierzbowa, Jaworowa,
Łozowa, Dębowa, Bluszczowa, Klonowa, Brzozowa,
Jarzębinowa o łącznej długości L=2632,00m z
materiału Wykonawcy

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-31 07:07:37 | Data modyfikacji: 2017-05-31 07:10:09.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-05-31 07:07:37
Data modyfikacji: 2017-05-31 07:10:09
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl