bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zamówienia publiczne - do 2020 roku strona główna 
Zakup artykułów spożywczych na żywienie dzieci
w Szkole Podstawowej w Stęszewie

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)

Załączniki spakowane archiwizerem 7-Zip

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-10-15 13:35:36.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2020-10-15 13:35:36
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl