bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony – Remont cząstkowy
jezdni bitumicznych na terenie Gminy Stęszew z
materiału Wykonawcy – postępowanie nr 2

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 08.03.2018 pod numerem 528248-N-2018

Termin składania ofert: 26.03.2018 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 26.03.2018 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.docx)
Kosztorys ofertowy (.pdf)
Załączniki (.doc)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:15:05 | Data modyfikacji: 2018-03-08 11:25:32.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:15:05
Data modyfikacji: 2018-03-08 11:25:32
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl