bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 
Przetargi
Przetarg nieograniczony – Remont mieszkania przy
ulicy Poznańskiej 8/2 w Stęszewie z materiału
Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 28.09.2017 pod numerem 594478-N-2017

Termin składania ofert: 17.10.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 17.10.2017 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Kosztorys ofertowy (.pdf)
Przedmiar robót (.pdf)
Załączniki (.doc)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-28 14:35:36 | Data modyfikacji: 2017-10-11 19:29:55.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-09-28 14:35:36
Data modyfikacji: 2017-10-11 19:29:55
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl