bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony na adaptację
pomieszczenia na salę ślubów oraz remont
pomieszczeń w budynku  Urzędu Miejskiego Gminy
Stęszew z materiału Wykonawcy

Zamawiający:
Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 618-197-141, fax 618-134-287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 08.09.2017 pod numerem 585480-N-2017

Termin składania ofert: 26.09.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 26.09.2017 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Kosztorys ofertowy(.pdf)
Przedmiar (.pdf)
Załączniki (.doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-08 14:34:45 | Data modyfikacji: 2017-09-08 14:54:26.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-09-08 14:34:45
Data modyfikacji: 2017-09-08 14:54:26
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl