bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony na remont jezdni na
terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy z
podziałem na części

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 618-197-141, fax 618-134-287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 01.09.2017 pod numerem 581997-N-2017

Termin składania ofert: 19.09.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 19.09.2017 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.docx)
Załączniki (.doc)

Pozostała dokumentacja spakowana archiwizerem ZIP (.zip) - około 34 MB

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-04 09:40:05 | Data modyfikacji: 2017-09-04 09:52:43.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-09-04 09:40:05
Data modyfikacji: 2017-09-04 09:52:43
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl