bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia
drogowego w miejscowości Witobel, ul. Folwarczna,
Zakole, Ostania z materiału Wykonawcy

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Witobel, ul. Folwarczna, Zakole, Ostania z materiału Wykonawcy
Zamawiający:
Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 618-197-141, fax 618-134-287
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 18.08.2017 pod numerem 573660-N-2017

Termin składania ofert: 06.09.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 06.09.2017 o godz. 10:30

Do pobrania:

--------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

opis-Witobel.pdf

Przedmiar robót oświetlenie Witobel.pdf

rys.1.- pzt 12.04.17r.Witobel.pdf

rys.2.1- schemat zasil.-Witobel Model (1).pdf

rys.2.2- schemat zasil.-Witobel Model (1).pdf

rys.3.- szafka oświetleniowa SO-Witobel Model (1).pdf

rys.4.- przekrój rowu kablowego-Witobel Model (1).pdf

rys.5.- zbliżenia i skrzyżowania-Witobel.dwg

SIWZ 18.08.2017.1.pdf

Umowa projekt.docx

Wzór kosztorysu ofertowego.pdf

Załączniki - oświetlenie.doc

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:14:52 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:52:24.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:14:52
Data modyfikacji: 2017-08-24 12:52:24
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl