bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie
gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2

Przetarg nieograniczony na naprawę nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 22.06.2017 pod numerem 537337-N-2017

Termin składania ofert: 13.07.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 13.07.2017 o godz. 10:15

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-23 10:29:55 | Data modyfikacji: 2017-06-23 10:45:59.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-06-23 10:29:55
Data modyfikacji: 2017-06-23 10:45:59
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl