bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Zaproszenie do złożenia oferty - Zakup paliwa
przez Gminę Stęszew według potrzeb w 2017 roku

IN 271.11.7.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euro

Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na

adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl

w terminie do dnia 31.01.2017 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 31.01.2017 godz. 10.00

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup paliwa przez Gminę Stęszew, według potrzeb w 2017 roku

Koperta musi być oznaczona : Oferta - Zakup paliwa

Do pobrania:

Pełny tekst zaproszenia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-26 07:45:40 | Data modyfikacji: 2017-01-26 07:53:06.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-01-26 07:45:40
Data modyfikacji: 2017-01-26 07:53:06
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl