bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Przetarg nieograniczony - Naprawa nawierzchni
dróg gruntowych na terenie Gminy Stęszew z
materiału Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie,

tel. 0618197141, fax 0618134287

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Stęszew z materiału
Wykonawcy

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 2016-10-24 pod numerem
329477-2016

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 10.11.2016
roku, godz. 9:00

Otwarcie ofert następi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Gminy
Stęszew, ul. Poznańska 11 pokój nr 23

Dnia 10.11.2016 roku o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.docx)
Plan poglądowy Rybojedzko ulica Słoneczna (.pdf)
Plan poglądowy Twardowo Strykowo (.pdf)
Plan poglądowy Wronczyn ulica Rolna (.pdf)
Kosztorys ofertowy (.pdf)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:37:42 | Data modyfikacji: 2016-11-04 09:25:24.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:37:42
Data modyfikacji: 2016-11-04 09:25:24
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl