bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacje z sesji otwarcia ofert
Przetarg nieograniczony na remont chodnika w
Strykowie na ul. Poznańskiej z materiału
Wykonawcy.
 Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:39:04.

Zobacz:
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   Przetargi unieważnione
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Informacje z sesji otwarcia ofert
   Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
   Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
   Ogłoszenia o zmianie umowy
Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:39:04
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl