bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacje z sesji otwarcia ofert
Odwodnienie (sieć kanalizacji deszczowej) w
Witoblu w rejonie ulic Folwarczna, Zakole i
Ostatnia z materiału Wykonawcy

Pełny tekst informacji (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-16 07:51:28 | Data modyfikacji: 2017-06-16 07:54:08.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-06-16 07:51:28
Data modyfikacji: 2017-06-16 07:54:08
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl