bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Szósty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
lokalu mieszkalnego

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

ogłasza

szósty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

lokalu mieszkalnego nr 33 o pow. 57,70 m2 położonego na parterze budynku wielorodzinnego w Strykowie przy ul.Parkowej 7, działka ewidencyjna nr 47/27 o pow. 2.309 m2 , obręb geodezyjny Strykowo.
Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 577/17072.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania z kotłowni ogólnej.
Uwaga! W małym pokoju przy oknie, w posadzce znajduje się właz rewizyjny do kanału ciepłowniczego położonego wzdłuż ściany zewnętrznej budynku. W przypadku awarii właściciel lokalu zobowiązany jest umożliwić odpowiednim służbom dostęp do kanału.
Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą PO1S/00043794/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. jest wolna od obciążeń.
Poprzednie przetargi odbyły się 27.02.2014 r., 15.05.2014r., 24.07.2014 r., 25.09.2014 r. i 06.11.2014 r.

Cena uległa obniżeniu o 55.000,- zł w stosunku do ceny pierwszego przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 85.000,- zł
(zwolniona z VAT – towar używany powyżej 5 lat)
Wadium - 8.500,- zł
Postąpienie – 850,- zł

Przetarg odbędzie się dnia 19 marca 2015 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 16 marca 2015r., na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż 5 dnia przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul.Poznańska 11, pokój nr 15 tel. (061) 819 71 49 .

Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul.Mosińska 15 tel: 061 8134 182 .

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:57:55 | Data modyfikacji: 2015-02-05 13:59:19.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:57:55
Data modyfikacji: 2015-02-05 13:59:19
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl