bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Lokal mieszkalny w Strykówku

Stęszew, dnia 09 października 2009r.

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 08 października 2009 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzony został II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 78,80 m2 położonego w Strykówku.
- cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  99.920,- zł
- liczba uczestników przetargu - 0
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 12:02:58 | Data modyfikacji: 2009-10-09 12:03:45.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2009-10-09 12:02:58
Data modyfikacji: 2009-10-09 12:03:45
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl