bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Odwodnienie (sieć kanalizacji deszczowej) w
Witoblu w rejonie ulic Folwarczna, Zakole i
Ostatnia z materiału Wykonawcy

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 14.06.2017 roku na odwodnienie (sieć kanalizacji deszczowej) w Witoblu w rejonie ulic Folwarczna, Zakole i Ostatnia z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

SMOLGAZ Grażyna Smolibowska
Ul. Błażejewska 47B
62-035 Kórnik

Cena ofertowa brutto złotych: 449.807,52

Pełna treść zawiadomienia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-21 09:04:44 | Data modyfikacji: 2017-06-21 09:08:46.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-06-21 09:04:44
Data modyfikacji: 2017-06-21 09:08:46
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl