bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
Stęszewie z materiału Wykonawcy

Gmina Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 27.04.2017 roku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Stęszewie – ul. Topolowa, Wierzbowa, Jaworowa, Łozowa, Dębowa, Bluszczowa, Klonowa, Brzozowa, Jarzębinowa o łącznej długości L=2632,00m z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

PUBT ANDER – 87
ul. Poznańska 21
62-040 Puszczykowo

Cena ofertowa brutto złotych: 1.380.000,00

Pełna treść informacji (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-16 07:34:14 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:36:34.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-05-16 07:34:14
Data modyfikacji: 2017-05-16 11:36:34
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl