bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Ochrona środowiska strona główna 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew
Uchwała nr XXIII/246/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Stęszew w 2017r.
 Uchwała nr XXIII/246/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew w 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-02 14:34:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Załącznik do Uchwały nr XXIII/246/2017
 Załącznik do Uchwały nr XXIII/246/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-02 14:36:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Projekt Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Stęszew w 2018 roku
 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stęszew w 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-01-18 09:55:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Stęszew w 2018 roku
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stęszew w 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-03-12 13:41:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego
   Informacje o środowisku
   Punkty zbierania zużytego sprzętu
   Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stęszew
   Ogłoszenie o azbeście
   Odbiór odpadów wielkogabarytowych
   Sprawozdania
   Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew
   Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
   Informacja o jakości wody
   Przeciwdziałanie skutkom suszy
   Podmioty posiadające zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew w 2017 roku
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl