bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 24 strona główna 

sesja 24
 Uchwała nr XXIV/253/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2017-05-02 11:57:40 Informację zaktualizowano 2017-05-02 11:58:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/254/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-05-02 12:05:43 Informację zaktualizowano 2017-05-02 12:06:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/255/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-05-02 12:09:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/256/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości z obrębu Witobel
Data wprowadzenia informacji 2017-05-02 12:12:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/257/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Witobel
Data wprowadzenia informacji 2017-05-02 12:32:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/258/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-05-02 12:35:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/259/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2017-05-02 12:37:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl