bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Udostępnianie informacji publicznej strona główna 

Udostępnianie informacji publicznej

   Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014.782) informujemy, że powszechność dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew realizowana jest poprzez:

- zamieszczenie informacji w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej gminy Stęszew,
- wywieszenie informacji publicznych na tablicy informacyjnej Urzędu,
- udostępnianie informacji publicznej na pisemny wniosek, złożony w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, pok. nr 3.   

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczony jest poniżej.  

W przypadku, gdy:
- wniosek nie dotyczy informacji publicznej,
- wniosek dotyczy informacji publicznej ogólnie dostępnej, w tym opublikowanej w BIP,
- wniosek dotyczy informacji publicznej nie będącej w posiadaniu Urzędu,
powiadamia się wnoszącego o przyczynach odmowy udostępnienia informacji.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (format .pdf)

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (format .doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:41:20 Informację zaktualizowano 2015-12-16 11:22:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl