bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 6 strona główna 

sesja 6
 Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku dal Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 10:15:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 10:17:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 10:18:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 10:20:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla gminy Buk na opracowanie projektu oczyszczania Jeziora Niepruszewskiego i Jeziora Tomickiego
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 10:21:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/20/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stęszew na lata 2011 - 2014
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 10:30:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 1
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 11:42:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 2
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 11:43:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 3
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 11:44:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/30/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zgody na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 11:48:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 11:53:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji i zawarcie umów
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 12:04:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie udzielenia w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków położonego na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 12:06:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 13:04:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 13:06:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 13:06:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 13:08:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/29/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 13:11:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stęszew na lata 2011 - 2014 - część 1
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 09:31:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stęszew na lata 2011 - 2014 - część 2
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 09:31:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew - część 1
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 09:36:29 Informację zaktualizowano 2011-04-12 09:37:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew - część 2
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:37:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew - część 3
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:38:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew - część 4
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:39:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:45:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:47:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2011 - 2014 z perspektywą do roku 2018
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:49:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr I/11/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:52:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl