bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Sprawozdania Opieki Społecznej strona główna 

Sprawozdania Opieki Społecznej
 Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA za I i II kwartał 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 12:50:41 Informację zaktualizowano 2006-08-04 13:00:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 12:55:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 12:57:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za II kwartał 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 12:58:29 Informację zaktualizowano 2006-08-04 12:58:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl