Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
2019-05-30 10:32:19
  ...więcej

Zarządzenie nr 34 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019
2019-02-21 13:22:39
  ...więcej

Zarządzenie nr 16 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2019
2019-01-15 14:29:31
Pełna treść zarządzenia (.pdf) Wzor sprawozdania z wykonania zadania publicznego (.docx) Wzór oferty realizacji zadania publicznego (.docx)  ...więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
2019-01-11 14:23:39
Pełna treść zaproszenia oraz wzór formularza zgłoszenia (.pdf)  ...więcej

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie : Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018-09-28 09:53:35
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców gminy Stęszew i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w celu przedłożenia  ...więcej

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie : Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018-09-06 13:45:53
BURMISTRZ GMINY STĘSZEW Z A P R A S Z A do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok
2018-05-29 15:04:59
  ...więcej

Zarządzenie nr 380 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji
2018-03-29 09:03:17
Pełna treść zarządzenia (.pdf) Wzór wniosku o udzielenie dotacji (.doc) Wzór sprawozdania z realizacji zadania (.doc)  ...więcej

Zarządzenie nr 379 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018
2018-03-27 11:35:48
  ...więcej

Zarządzenie nr 375/2018 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 01 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018
2018-03-01 14:25:27
  ...więcej

Zarządzenie nr 373/2018 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 01 marca 2018r.
2018-03-01 14:24:00
  ...więcej

Zarządzenie nr 373/2018 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2018r.Zmieniające Zarządzenie Nr 372/2018 z dnia 9 lutego 2018r. Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018.
2018-02-23 14:27:52
  ...więcej

Zarządzenie nr 372 Burmistrza Gminy Stęszew z 9 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018
2018-02-14 09:36:34
  ...więcej

Zarządzenie nr 361 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018
2018-01-03 14:44:30
Wzór oferty realizacji zadania publicznego (.docx) Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (.docx)  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH w 2018 roku
2017-12-19 09:54:10
Treść zaproszenia w formacie .docx Treść zaproszenia w formacie .pdf  ...więcej

Zarządzenie nr 336 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2017
2017-11-02 11:00:15
  ...więcej

INFORMACJA o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie : Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017-10-05 14:32:59
  ...więcej

Zarządzenie nr 326/2017 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
2017-10-05 14:22:54
  ...więcej

Burmistrz Gminy Stęszew zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie : Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017-09-11 15:05:30
Na podstawie art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i na podstawie §5 ust.1 Uchwały Nr XXXVIII/356/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie okreś  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok
2017-04-11 08:30:26
Pełna treść sprawozdania w formacie .pdf  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 103
następne