Organizacje pożytku publicznego

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie
: Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

Z A P R A S Z A

do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Na podstawie art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i na podstawie §5 ust.1 Uchwały Nr XXXVIII/356/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Pożytku Publicznego Gminy Stęszew lub organizacjami pozarządowymi projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Stęszew do przedłożenia pisemnych opinii i uwag do projektu uchwały

Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Propozycje należy składać od 6 września do 24 września 2018r.

1. drogą korespondencyjną lub osobiście w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, pokój 21.

2. drogą elektroniczną na adres e-mail: pozytek@steszew.pl

Jednocześnie informuję, że wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy Stęszew, a sprawozdanie z konsultacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.steszew.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy.

- Zarządzenie nr 413 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu (.pdf)
- Projekt programu współpracy (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-06 13:45:53 | Data modyfikacji: 2018-09-06 13:52:36.
Data wprowadzenia: 2018-09-06 13:45:53
Data modyfikacji: 2018-09-06 13:52:36
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót