Organizacje pożytku publicznego

Informacja o wynikach konsultacji projektu
uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy
Gminy Stęszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017

   Konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców gminy Stęszew i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w celu przedłożenia pisemnych propozycji i uwag do projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

   Konsultacje zostały przeprowadzone od dnia 8 września do 30 września 2016r.
Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz zostało wysłane do organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Stęszew.

   W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew wpłynęło pismo od Fundacji „Aktywny Stęszew”, w którym Fundacja „Aktywny Stęszew” proponuje ujęcie w rocznym programie współpracy zadanie w zakresie :

1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych są już realizowane przez gminę i Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez jej udział w wspieraniu materialnym i organizacyjnym Stowarzyszenia „Promyk”. Stowarzyszenie „Promyk” organizuje zajęcia, wyjazdy do kina , teatru w ramach swojej działalności. Również każdego roku organizowany jest piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Związek Emerytów i Rencistów działa w obszarze osób niepełnosprawnych organizując działalność kulturalną. W związku z tym proponowane zadanie przez Fundację Aktywny Stęszew nie zostanie ujęte w projekcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.


Stęszew 2016.10.06

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-06 09:48:06 | Data modyfikacji: 2016-10-06 09:51:28.
Data wprowadzenia: 2016-10-06 09:48:06
Data modyfikacji: 2016-10-06 09:51:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót