Przetargi

Przetarg nieograniczony – Budowa systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy
stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku
kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie
Gminy Stęszew

Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego umowa o dofinasowanie Projektu pt. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zamawiający:
Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 10.10.2018 pod numerem 634370-N-2018

Termin składania ofert: 25.10.2018 do godz. 9:00
Otwarcie ofert: 25.10.2018 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.docx)
Załączniki i harmonogramy spakowane archiwizerem ZIP (.zip)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

Zadanie nr 1 Stęszew spakowane archiwizerem RAR (.rar)

Zadanie nr 2 Strykowo spakowane archiwizerem RAR (.rar)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-11 11:52:49 | Data modyfikacji: 2018-10-22 11:50:15.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-10-11 11:52:49
Data modyfikacji: 2018-10-22 11:50:15
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót