Przetargi

Zapytanie ofertowe – Remont klubu „7-ka”
oraz magazynu dla sprzętu rehabilitacyjnego z
materiału Wykonawcy w ramach projektu pt.
„Seniorze trzymaj formę!”

Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego umowa o dofinasowanie

Projektu pt. „Seniorze trzymaj formę!”

Oś priorytetowa 7 „Włączenie społeczne”

Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”

Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projektu konkursowe”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl

Ogłoszenie zostało opublikowane: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1142306


Termin składania ofert: 23.10.2018 do godz. 9:00
Otwarcie ofert: 23.10.2018 o godz. 10:00

Do pobrania:

Treść zapytania ofertowego (.pdf)
Kosztorys ofertowy (.pdf)
Przedmiar robót (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Załączniki (.docx)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-11 11:31:50 | Data modyfikacji: 2018-10-11 11:56:33.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-10-11 11:31:50
Data modyfikacji: 2018-10-11 11:56:33
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót