Przetargi

Przetarg nieograniczony – Przebudowa ulicy
Polnej, Krętej w Dębienku z materiału Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 03.10.2018 pod numerem 631377-N-2018

Termin składania ofert: 18.10.2018 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 18.10.2018 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.docx)

Pozostała dokumentacja spakowana archiwizerem ZIP (.zip) - około 8,5 MB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

Termin składania ofert: 23.10.2018 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 23.10.2018 o godz. 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Zmiana w SIWZ (.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-04 12:13:21 | Data modyfikacji: 2018-10-22 11:47:37.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-10-04 12:13:21
Data modyfikacji: 2018-10-22 11:47:37
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót