Przetargi

Przetarg nieograniczony – Remont lokalu
mieszkalnego położonego przy ulicy
Dobieżyńskiej 4/2 w miejscowości Piekary z
materiału Wykonawcy – postępowanie nr 2

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 21.09.2018 pod numerem 620180-N-2018

Termin składania ofert: 10.10.2018 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 10.10.2018 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Kosztorys ofertowy (.pdf)
Przedmiar robót (.pdf)
Załączniki (.doc)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

Termin składania ofert: 11.10.2018 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 11.10.2018 o godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf) 

Zmiany w SIWZ (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-21 13:55:01 | Data modyfikacji: 2018-10-04 12:09:00.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-09-21 13:55:01
Data modyfikacji: 2018-10-04 12:09:00
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót