Przetargi

Przetarg nieograniczony - Usługa cateringowa dla
uczestników klubów seniora działających na
terenie Gminy Stęszew w ramach projektu pt.
„Seniorze trzymaj formę!”

 

 Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego umowa o dofinasowanie

Projektu pt. „Seniorze trzymaj formę!”

Oś priorytetowa 7 „Włączenie społeczne”

Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”

Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projektu konkursowe”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 20.09.2018 pod numerem 619820-N-2018


Termin składania ofert: 02.10.2018 do godz. 9:00
Otwarcie ofert: 02.10.2018 o godz. 10:00


Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Załącznik nr 5 - zobowiązanie (.docx)
Załączniki pozostałe (.doc)

Projekt umowy (.doc)

Załącznik nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (.rtf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-20 14:22:46 | Data modyfikacji: 2018-09-21 07:45:27.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-09-20 14:22:46
Data modyfikacji: 2018-09-21 07:45:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót