Przetargi

Przetarg nieograniczony – Remont jezdni ulicy
Poznańskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 06.08.2018 pod numerem 599837-N-2018

Termin składania ofert: 21.08.2018 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 21.08.2018 o godz. 10:15

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.docx)
Załączniki (.doc)

Przedmiar robót (.pdf)

Projekt wykonawczy spakowany archiwizerem ZIP (.zip) - około 4,2 MB

Tymczasowa organizacja ruchu spakowana archiwizerem ZIP (.zip) - około 7,0 MB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

Pytania i odpowiedzi - część 2 (.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rysunek 4 (.pdf)
Mapka poglądowa (.pdf)
Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych (.pdf)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-08-06 15:26:14 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:09:41.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-08-06 15:26:14
Data modyfikacji: 2018-08-14 14:09:41
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót