Przetargi

Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Stęszew wraz z
zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku
szkolnym 2018/2019

Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 25.06.2018 pod numerem 578487-N-2018

Termin składania ofert: 04.07.2018 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 04.07.2018 o godz. 9:30

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)

Pozostała dokumentacja spakowana archiwizerem ZIP (.zip) - około 0,13 MB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-06-25 14:03:52 | Data modyfikacji: 2018-06-28 08:56:23.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-06-25 14:03:52
Data modyfikacji: 2018-06-28 08:56:23
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót