Przetargi

Przetarg nieograniczony – Remonty chodników na
terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy z
podziałem na części

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 23.05.2018 pod numerem 562683-N-2018

Termin składania ofert: 08.06.2018 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 08.06.2018 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy na roboty budowlane (.docx)
Załączniki (.docx)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (.pdf)

Pozostałe dokumentacje spakowane archiwizerem ZIP:
Część 1 PW Dębno (.zip)
Część 2 Twardowska Zamysłowo (.zip)
Część 3 Plac Dębno (.zip)

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-24 09:41:24 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:20:54.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-05-24 09:41:24
Data modyfikacji: 2018-05-24 10:20:54
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót