Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na budowę
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 14/26 z trawy
syntetycznej w miejscowości Trzebaw z materiału
Wykonawcy

UWAGA!

Przedłużono termin składania ofert!
Termin składania ofert: 17.05.2018 do godz. 09:00
Otwarcie ofert: 17.05.2018 o godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie zostało opublikowane w BZP w dniu 2018-05-08 pod numerem 500099086-N-2018

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)
Pytania i odpowiedzi (.pdf)

 

Ogłoszenie zmieniane

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-08 13:21:36 | Data modyfikacji: 2018-05-08 13:49:47.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-05-08 13:21:36
Data modyfikacji: 2018-05-08 13:49:47
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót