Przetargi

Przetarg nieograniczony – Remont pomieszczenia
natrysków w klubie sportowym w miejscowości
Wronczyn z materiału Wykonawcy

Zamawiający:
Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287


Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 09.04.2018 pod numerem 541818-N-2018


Termin składania ofert: 24.04.2018 do godz. 9:00


Otwarcie ofert: 24.04.2018 o godz. 10:00


Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Kosztorys ofertowy (.pdf)
Załączniki (.doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:12:03 | Data modyfikacji: 2018-04-09 13:34:07.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:12:03
Data modyfikacji: 2018-04-09 13:34:07
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót